מחלקת המחקר והפיתוח של החברה עומדת לרשות לקוחותינו במתן פתרונות יצירתיים לכל בעיות מיגון הירי, האש, העשן, ההדף והפריצה הקרה.
534485-03