מערכת הפרופילים ה"חכמה" ממנה מורכבים מוצרי החברה, מאפשרת התאמת המוצר לצרכיו האישיים של הלקוח ואינה מגבילה את המתכנן.
534484-01