ח.ד. הנדסת מיגון אש בע"מ הוקמה בשנת 1997 על ידי מר חיים רביוב ועל ידי מר דני פורת, שניהם בעלי ניסיון רב בענף מיגון האש.

534492-15