תהליך הייצור משלב התכנון, בשיתוף עם מתכנני הפרויקט, דרך הייצור וכלה בהתקנת המוצר באתר, מבוצע על ידי עובדי החברה.

335903-02